Mgr. art. Juraj Kukura

riaditeľ

kukura@divadloarena.sk

+421 2 672 025 61

Ing. Zdenka Bothová

zástupkyňa riaditeľa, ekonómka

bothova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 52

Ing. Zdenka Bíňovská

asistentka riaditeľa

sekretariat@divadloarena.sk

+421 2 672 025 61

Mgr. art. Andrea Janušková

tajomníčka

tajomnicka@divadloarena.sk

+421 2 672 025 63

Mgr. art. Saša Sarvašová, ArtD.

dramaturg

dramaturgia@divadloarena.sk

+421 2 672 025 67

Ing. Ján Lukáč

marketing a PR manažér

marketing@divadloarena.sk

+421 2 672 025 54

Kamil Pončák, DiS. art.

produkcia a prenájmy

produkcia@divadloarena.sk

+421 2 672 025 59

Zuzana Conortová

obchodný manažér

obchodne@divadloarena.sk

+421 2 672 025 53

Mgr. art. Gabriel Tóth

organizovanie predstavení, zájazdy

gabriel.toth@divadloarena.sk

+421 918 817 674

Jana Kadnárová

účtovníčka

uctaren@divadloarena.sk

+421 2 672 025 55

Alojz Kunovský

vedúci techniky

 

+421 2 672 025 64

Peter Rimko

správca budovy

 

+421 2 672 025 60


Partneri divadla Aréna