DIVADLO ARÉNA INFORMUJE:

Vzhľadom na dlhodobú indispozíciu jedného z účinkujúcich je predstavenie LULU dňa 28.01.2018 zrušené.

Vstupenky môžete vrátiť na predajnom mieste, kde boli zakúpené. Za pochopenie ďakujeme.

 

Mgr. art. Juraj Kukura

riaditeľ

kukura@divadloarena.sk

+421 2 672 025 61

Ing. Zdenka Bothová

zástupkyňa riaditeľa, ekonómka

bothova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 52

Ing. Zdenka Bíňovská

asistentka riaditeľa

sekretariat@divadloarena.sk

+421 2 672 025 61

Mgr. art. Andrea Janušková

tajomníčka

tajomnicka@divadloarena.sk

+421 2 672 025 63

Mgr. art. Saša Sarvašová, ArtD.

dramaturg

dramaturgia@divadloarena.sk

+421 2 672 025 67

Ing. Ján Lukáč

marketing a PR manažér

marketing@divadloarena.sk

+421 2 672 025 54

Kamil Pončák, DiS. art.

produkcia a prenájmy

produkcia@divadloarena.sk

+421 2 672 025 59

Mgr. art. Slávka Semancová

organizovanie predstavení, zájazdy

divadlo@divadloarena.sk

+421 2 672 025 65 +421 911 300 505

Zuzana Conortová

obchodný manažér

obchodne@divadloarena.sk

+421 2 672 025 53

Jana Kadnárová

účtovníčka

uctaren@divadloarena.sk

+421 2 672 025 55

Bc. Dominika Kadnárová

účtovníčka

fakturacia@divadloarena.sk

+421 918 622 583

Alojz Kunovský

vedúci techniky

 

+421 2 672 025 64

Peter Rimko

správca budovy

 

+421 2 672 025 60


Partneri divadla Aréna