• Osvald Záhradník

    Sólo pre bicie hodiny

    Príbeh dvoch generácií - starých otcov, žijúcich už len v spomienkach na staré časy a ich vnukov, ktorí sa dravo a mnohokrát až neľútostne ženú do budúcnosti.
 

legendárne televízne pondelky

Príbeh dvoch generácií - starých otcov, žijúcich už len v spomienkach na staré časy a ich vnukov, ktorí sa dravo a mnohokrát až neľútostne ženú do budúcnosti.

Detailnejší popis


Televízna inscenácia hry Osvalda Záhradníka. Konfrontácia životných postojov dvoch generácií - generácie starých otcov, žijúcich už len v spomienkach na staré časy a generácie ich vnukov, ktorí sa dravo a mnohokrát až neľútostne ženú do budúcnosti.

Inscenáciu uvádzame pri príležitosti 99. narodenín herca FRANTIŠKA DIBARBORU.

legendárne televízne pondelky

Československo

1973

28.01.2016

Dátum premiéry

1 hod. 19 min.

Bez prestávky


Partneri divadla Aréna