Sála Divadla Aréna

Základná kapacita hľadiska
312 Miest na sedenie
264
Prízemie na sedenie
48
Balkón na sedenie
Prídavná kapacita hľadiska
387 Miest na sedenie
264
Prízemie na sedenie
48
Balkón na sedenie
max 75
Prídavné rady (1 rad = 25 stoličiek)
Kombinovaná kapacita hľadiska
177 Miest na sedenie
400
Miest na státie
129
Prízemie na sedenie (5 radov)
48
Balkón na sedenie
cca 400
Na státie
Loft aréna
100 Miest na sedenie

Sedadlá v radoch 1-5 v hľadisku je možne demontovať a zasunúť, čím sa vytvorí priestor na státie. Sedadlá v radoch 6-10 sú stabilné.


Partneri divadla Aréna