• Jana Kákošová

    Šťastie na dobierku

    Dedo Mráz, navštevujúci rodiny jedného obytného domu na sídlisku, odkrýva rôzne problémy ľudí žijúcich okolo nás. Vianočný čas je však aj časom zázrakov...
 

legendárne televízne pondelky

Dedo Mráz, navštevujúci rodiny jedného obytného domu na sídlisku, odkrýva rôzne problémy ľudí žijúcich okolo nás. Vianočný čas je však aj časom zázrakov...

Detailnejší popis


Úsmevná televízna hra, v ktorej Dedo Mráz navštevuje rodiny jedného obytného domu na sídlisku a približuje vážne i menej vážne problémy ľudí žijúcich okolo nás. O tom, že na Vianoce sa dejú aj zázraky divákov presvedčí aj známy spevák v netradičnej úlohe herca. 


legendárne televízne pondelky

Československo

1986

22.12.2016

Dátum premiéry

1 hod. 15 min.

Bez prestávky


Partneri divadla Aréna