• Henrik Ibsen

    Rosmersholm

    Pastor Johanes Rosmer je pre všetkých morálnou a duchovnou autoritou, až kým sa nezriekne viery a po samovražde svojej manželky si k sebe nasťahuje mladú Rebekku.
 

konečne klasika!

Pastor Johanes Rosmer je pre všetkých morálnou a duchovnou autoritou, až kým sa nezriekne viery a po samovražde svojej manželky si k sebe nasťahuje mladú Rebekku.

Detailnejší popis


Náhodné stretnutie Dalího, Rotha a Balleka na pingpongovom stole.

Johannes Rosmer po samovražde svojej manželky žije vo svojom meštianskom sídle (Rosmersholme) s liberálne zmýšľajúcou Rebekkou Westovou. Postupne sa s Rosmerom začína diať (Rebekkiným vplyvom, alebo prirodzene?) vážna premena: vzdáva sa kňazského povolania a napokon i náboženskej viery. Tento fakt vyvolá rozruch v celej spoločnosti a reprezentanti cirkvi a tradičných hodnôt, rovnako ako liberálne hnutie stojace v opozícii, sa usilujú získať Rosmera na svoju stranu. Odhaľovanie minulosti a s ňou spojeného ťaživého pocitu viny sa zlieva so spoločensko-politickým zápasom, do ktorého je Rosmer vťahovaný. Uvedomenie si svojej pozície roztrhnutia medzi starým a novým svetom ho privedie do hraničnej situácie.

V modernom inscenačnom výklade režiséra Rastislava Balleka, ktorého súčasťou je i účinkovanie performerky Slávy Daubnerovej, sa v hlavnej úlohe Johannesa Rosmera predstavuje člen činohry SND Robert Roth.

Dramatická tvorba Henrika Ibsena patrí do zlatého fondu európskej literatúry. Inscenovanie klasického repertoáru je základom pre kultúrne vedomie a kontinuitu spoločnosti. Rosmersholm je považovaný za Ibsenovo majstrovské dielo. Na slovenských javiskách sa ocitol doposiaľ len dvakrát: po prvýkrát v roku 1940 a naposledy v roku 2003, v oboch prípadoch na doskách SND.konečne klasika!

05.12.2013

Dátum premiéry

1 hod. 45 min.

Bez prestávky

Hrajú

Johannes Rosmer Robert Roth

Rebekka Westová Petra Vajdová

Kroll Ľubo Bukový

Peder Mortensgård Braňo Deák, Juraj Loj

Ulrik Brendel Martin Hronský

Pani Helsethová Natália Puklušová

Beata Sláva Daubnerová


Partneri divadla Aréna