• Henrik Ibsen

    Rosmersholm

    Pastor Johanes Rosmer je pre všetkých morálnou a duchovnou autoritou, až kým sa nezriekne viery a po samovražde svojej manželky si k sebe nasťahuje mladú Rebekku.
 

konečne klasika!

Pastor Johanes Rosmer je pre všetkých morálnou a duchovnou autoritou, až kým sa nezriekne viery a po samovražde svojej manželky si k sebe nasťahuje mladú Rebekku.

Detailnejší popis


Náhodné stretnutie Dalího, Rotha a Balleka na pingpongovom stole.

Johannes Rosmer po samovražde svojej manželky žije vo svojom meštianskom sídle (Rosmersholme) s liberálne zmýšľajúcou Rebekkou Westovou. Postupne sa s Rosmerom začína diať (Rebekkiným vplyvom, alebo prirodzene?) vážna premena: vzdáva sa kňazského povolania a napokon i náboženskej viery. Tento fakt vyvolá rozruch v celej spoločnosti a reprezentanti cirkvi a tradičných hodnôt, rovnako ako liberálne hnutie stojace v opozícii, sa usilujú získať Rosmera na svoju stranu. Odhaľovanie minulosti a s ňou spojeného ťaživého pocitu viny sa zlieva so spoločensko-politickým zápasom, do ktorého je Rosmer vťahovaný. Uvedomenie si svojej pozície roztrhnutia medzi starým a novým svetom ho privedie do hraničnej situácie.

V modernom inscenačnom výklade režiséra Rastislava Balleka, ktorého súčasťou je i účinkovanie performerky Slávy Daubnerovej, sa v hlavnej úlohe Johannesa Rosmera predstavuje člen činohry SND Robert Roth.

Dramatická tvorba Henrika Ibsena patrí do zlatého fondu európskej literatúry. Inscenovanie klasického repertoáru je základom pre kultúrne vedomie a kontinuitu spoločnosti. Rosmersholm je považovaný za Ibsenovo majstrovské dielo. Na slovenských javiskách sa ocitol doposiaľ len dvakrát: po prvýkrát v roku 1940 a naposledy v roku 2003, v oboch prípadoch na doskách SND.konečne klasika!

05.12.2013

Dátum premiéry

1 hod. 45 min.

Bez prestávky

Hrajú

Johannes Rosmer Robert Roth

Rebekka Westová Petra Vajdová

Kroll Ľubo Bukový

Peder Mortensgård Braňo Deák / Juraj Loj

Ulrik Brendel Martin Hronský

Pani Helsethová Natália Puklušová

Beata Sláva Daubnerová


Partneri divadla Aréna